Perlembagaan Parti Islam Se-Malaysia

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search

Perlembagaan Parti Islam Se-Malaysia merupakan dokumen yang digunapakai oleh Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan diluluskan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan.

Muqaddimah Perlembagaan[sunting | sunting sumber]

Memetik bahagian Muqaddimah (Pendahuluan) dalam Perlembagaan PAS, dinyatakan seperti berikut:

Bahawa dengan sesungguhnya adalah diisytiharkan, demi untuk menyempurnakan taqwa kepada Allah dan kebaktian kepada sesama manusia, yang dijadikan bagi menegakkan Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka inilah diisyiharkan sebuah pertubuhan yang dinamakan "PARTI ISLAM SE-MALAYSIA"

Peruntukkan-Peruntukkan Perlembagaan[sunting | sunting sumber]

Perlembagaan ini dibahagikan kepada 12 Bab dan 88 Fasal.

 • MUQADDIMAH
 • BAB YANG PERTAMA - NAMA DAN PEJABAT YANG DIDAFTARKAN
  • FASAL 1 - Nama
  • FASAL 2 - Pejabat yang didaftarkan
 • BAB YANG KEDUA - DASAR DAN TUJUAN
  • FASAL 3 - Dasar
  • FASAL 4 - Seruan PAS
 • BAB YANG KETIGA - TUJUAN, USAHA, HUKUM DAN KEKUASAAN
  • FASAL 5 - Tujuan
  • FASAL 6 - Usaha-Usaha
  • FASAL 7 - Hukum dan Kekuasaan
  • FASAL 8 - Majlis Syura 'Ulamk
  • FASAL 9 - Tugas-tugas Majllis Syura 'Ulamak
 • BAB YANG KEEMPAT - DARIHAL AHLI-AHLI
  • FASAL 10 - Ahli PAS
  • FASAL 11 - Syarat-syarat Menjadi Ahli
  • FASAL 12 - Permohonan Menjadi Ahli
  • FASAL 13 - Memilih Ahli
  • FASAL 14 - Sijil Ahli
  • FASAL 15 - Keberhentian Ahli
  • FASAL 16 - Hak-hak Dan Kewajipan Ahli
  • FASAL 17 - Buku Daftar Ahli
 • BAB YANG KELIMA - MUKTAMAR DAN MESYUARAT AGUNG
  • FASAL 18 - Muktamar PAS
  • FASAL 19 - Wakil-wakil ke Muktamar dan Mesyuarat Agung
  • FASAL 20 - Mesyuarat Agung PAS Kawasan
  • FASAL 21 - Mesyuarat Agung PAS Cawangan
  • FASAL 22 - Tugas dan kekuasaan Muktamar dan Mesyuarat Agung PAS
 • BAB YANG KEENAM - PENUBUHAN KAWASAN DAN CAWANGAN
  • FASAL 23 - Penubuhan PAS Kawasan
  • FASAL 24 - Penubuhan PAS Cawangan
 • BAB YANG KETUJUH - JAWATANKUASA KERJA
  • FASAL 25 - Jawatankuasa Kerja PAS Pusat
  • FASAL 26 - Tugas-tugas Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat
  • FASAL 27 - Tugas-tugas Jawatankuasa Harian PAS Pusat
  • FASAL 28 - Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja PAS Kawasan
  • FASAL 29 - Tugas-tugas Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Kawasan
  • FASAL 30 - Jawatankuasa Urusan 'Ulamak PAS Kawasan
  • FASAL 31 - Jawatankuasa Kerja PAS Cawangan
  • FASAL 32 - Jawatankuasa Kerja Pemuda Dan Muslimat PAS Cawangan
  • FASAL 33 - Tugas-tugas Jawatankuasa Kerja PAS Cawangan
  • FASAL 34 - Notis Mesyuarat Jawatankuasa Kerja
 • BAB YANG KELAPAN - PEJABAT-PEJABAT PAS
  • FASAL 35 - Pejabat Setiausaha Agung
  • FASAL 36 - Pejabat Setiausaha Perhubungan Negeri
  • FASAL 37 - Pejabat Setiausaha Kawasan
  • FASAL 38 - Pejabat Setiausaha Cawangan
  • FASAL 39 - Pejabat Dewan-Dewan
 • BAB YANG KESEMBILAN - PERHUBUNGAN PAS NEGERI / WILAYAH PERSEKUTUAN
  • FASAL 40 - Perhubungan PAS Negeri / Wilayah Persekutuan
  • FASAL 41 - Tugas-tugas Badan Perhubungan PAS Negeri
  • FASAL 42 - Tugas-tugas Jawatankuasa Harian PAS Negeri
 • BAB YANG KESEPULUH - DARIHAL DEWAN-DEWAN
  • FASAL 43 - Dewan 'Ulamak PAS Pusat
  • FASAL 44 - Muktamar Dewan 'Ulamak PAS Pusat
  • FASAL 45 - Jawatankuasa Kerja Dewan 'Ulamak PAS Pusat
  • FASAL 46 - Tugas-tugas Dewan 'Ulamak PAS Pusat
  • FASAL 47 - Dewan 'Ulamak PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan
  • FASAL 48 - Muktamar Dewan 'Ulamak PAS Negeri
  • FASAL 49 - Jawatankuasa Kerja Dewan 'Ulamak PAS Negeri
  • FASAL 50 - Tugas-tugas Dewan 'Ulamak PAS Pusat
  • FASAL 51 - Dewan Pemuda PAS Pusat
  • FASAL 52 - Muktamar Dewan Pemuda PAS Pusat
  • FASAL 53 - Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat
  • FASAL 54 - Tugas-tugas Dewan Pemuda PAS Pusat
  • FASAL 55 - Dewan Pemuda PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan
  • FASAL 56 - Muktamar Dewan Pemuda PAS Negeri
  • FASAL 57 - Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri
  • FASAL 58 - Tugas-tugas Dewan Pemuda PAS Negeri
  • FASAL 59 - Dewan Pemuda PAS Kawasan
  • FASAL 60 - Mesyuarat Agung Dewan Pemuda PAS Kawasan
  • FASAL 61 - Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan
  • FASAL 62 - Tugas-tugas Dewan Pemuda PAS Kawasan
  • FASAL 63 - Dewan Muslimat PAS Pusat
  • FASAL 64 - Muktamar Dewan Muslimat PAS Pusat
  • FASAL 65 - Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat
  • FASAL 66 - Tugas-tugas Dewan Muslimat PAS Pusat
  • FASAL 67 - Dewann Muslimat PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan
  • FASAL 68 - Muktamar Dewan Musimat PAS Negeri
  • FASAL 69 - Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri
  • FASAL 70 - Tugas-tugas Dewan Muslimat PAS Negeri
  • FASAL 71 - Dewan Muslimat PAS Kawasan
  • FASAL 72 - Mesyuarat Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan
  • FASAL 73 -Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan
  • FASAL 74 - Tugas-tugas Dewan Muslimat PAS Kawasan
 • BAB YANG KESEBELAS - KEWANGAN DAN PEMEGANG AMANAH
  • FASAL 75 - Sumber-sumber Kewangan
  • FASAL 76 - Peraturan Kewangan
  • FASAL 77 - Tuntutan
  • FASAL 78 - Memegang Amanah
  • FASAL 79 - Pemeriksa Kira-kira
 • BAB YANG KEDUA BELAS - LAIN-LAIN HAL
  • FASAL 80 - Bendera PAS
  • FASAL 81 - Lambang PAS
  • FASAL 82 - Tatatertib PAS
  • FASAL 83 - Rayuan Tatatertib
  • FASAL 84 - Peraturan Muktamar dan Mesyuarat Agung PAS
  • FASAL 85 - Aturan dan Peraturan PAS
  • FASAL 86 - Meminda Perlembagaan PAS
  • FASAL 87 - Cara Memansuhkan PAS
  • FASAL 88 - Lain-Lain Perkara

Pautan luar[sunting | sunting sumber]